Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora pogłębiarki wieloczerpakowe pływające.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy pogłębiarek wieloczerpakowych pływających oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające III II I 4 tygodnie
Wszystkie typy

Warunki przyjęcia na kurs pogłębiarek wieloczerpakowych pływających klasy II

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pogłębiarki wieloczerpakowe pływające,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-11/II

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SI-11/II Pogłębiarka wieloczerpakowa pływająca – przedmioty specjalistyczne klasa II
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy II 134