Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Pogłębiarki ssące śródlądowe – refuler

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem, tj. programem określonym modułem M.SI-12/III, obejmującym przedmioty specjalistyczne dla zawodu operator pogłębiarek ssących śródlądowych, czyli w zakresie III klasy uprawnień, ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania ww. zawodu.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy pogłębiarek ssących śródlądowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Pogłębiarki ssące śródlądowee III II I 4 tygodnie
Wszystkie typy -

Warunki przyjęcia na kurs:

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pogłębiarek ssących śródlądowych – refulery.
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-12/III

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SI-12/III pogłębiarek ssących śródlądowych – przedmioty specjalistyczne klasa III
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs pogłębiarek ssących śródlądowych kl. III 134