Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Koparka jednonaczyniowa

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Koparka jednonaczyniowa III II I 4 tygodnie
do 25 ton masy całkowitej maszyny - Wszystkie typy

Warunki przyjęcia na kurs koparki jednonaczyniowej klasy III

 • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • osoby posiadający uprawnienia na inne maszny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-1/III

Warunki przyjęcia na kurs koparki jednonaczyniowej klasy I

 • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • warunkiem przystąpienia do kursu koparki jednonaczyniowej klasy I niezbędne jest ukończenie modułów M.BHP ; M.U-O ; M.SI-1/III

Zapewniamy:

 • Materiały dydaktyczne
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny park maszynowy – dostosowany do indywidualnych potrzeb
 • Zdawalność na najwyższym poziomie

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SI-1/III Koparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa III
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
Łącznie kurs klasy III 134
4.
M.SI-1/I Koparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa I
16 25 – dla grupy 10 osób
Łącznie kurs klasy I 175