Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (otaczarka)

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych III II I 4 tygodnie - stacjonarny
- - Wszystkie typy

Warunki przyjęcia na kurs zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-1/I

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
SUMA 8  
2.
M.SII-1/I Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych – przedmioty specjalistyczne klasa I
40 40 – dla grupy 10 osób
SUMA 48 40
 
Łącznie kurs zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I 88