Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Rapavery i remixery

Repaver i remixer: maszyna służąca do zerwania-sfrezowania starej nawierzchni, następnie podgrzania jej i wymieszania z nowa emulsją lub asfaltem i ułożenie nawierzchni drogi od nowa.

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora rapaverów, remixerów. Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy rapaverów, remixerów oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Rapavery i remixery III II I 4 tygodnie - stacjonarny
Wszystkie typy – bez klasy 7 weekendów - niestacjonarny

Warunki przyjęcia na kurs:

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora rapareów i remixerów,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-3/bk

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SII-3/bk Rapavery i remixery – przedmioty specjalistyczne
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs rapavery i remixery 134