Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Przecinarka do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III II I 4 tygodnie - stacjonarny
Wszystkie typy - - 2 weekendy - niestacjonarny

Warunki przyjęcia na kurs przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora przecinarki do nawierzchni dróg,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-6/III

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
SUMA 8  
2.
M.SII-6/III Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – przedmioty specjalistyczne klasa III
14 14 – dla grupy 10 osób
SUMA 22 14
 
Łącznie kurs przecinarki no nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III 36