Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy pilarki mechanicznej do ścinki drzew oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III II I 4 tygodnie - stacjonarny
Wszystkie typy - - 2 weekendy - niestacjonarny

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
SUMA 8  
2.
M.SII-11/III Pilarki mechaniczne do ścinki drzew– przedmioty specjalistyczne klasa III
14 14 – dla grupy 10 osób
SUMA 22 14
 
Łącznie kurs przecinarki no nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III 36