Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Maszyny do stabilizacji gruntów

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyn do stabilizacji gruntów.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyn do stabilizacji gruntów oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Maszyny do stabilizacji gruntów III II I 4 tygodnie - stacjonarny
Wszystkie typy - - 7 weekendów - niestacjonarne

Warunki przyjęcia na kurs maszyn do stabilizacji gruntów klasy III

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora remonterów do nawierzchni dróg,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-9/III

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SII-9/III Maszyny do stabilizacji gruntów – przedmioty specjalistyczne klasa II
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs maszyn do stabilizacji gruntów III 134