Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (Rozściełacz)

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowej (rozściełacz).
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyny do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej (rozściełacz) oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowej III II I 4 tygodnie - stacjonarny
Wszystkie typy - 7 weekendów - niestacjonarne

Warunki przyjęcia na kurs maszyny do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej klasy II

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyny do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej (rozściełacz),
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-2/II

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SII-2/II Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowej – przedmioty specjalistyczne klasa II
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowej (rozściełacz) klasy II 134