Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

Frezarka do nawierzchni dróg – samojezdna maszyna drogowa przeznaczona do usuwania (skrawania) z nawierzchni dróg warstw o określonej grubości podlegającej wymianie.

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora frezarki do nawierzchni dróg .
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy równiarek oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia Klasa określana w świadectwie Czas trwania kursu
Frezarki do nawierzchni dróg III II I 4 tygodnie - stacjonarny
- Wszystkie typy 7 weekendów - niestacjonarny

Warunki przyjęcia na kurs frezarki do nawierzchni dróg klasy I

  • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora frezarki do nawierzchni dróg,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SII-5/I

Program szkolenia

Lp. Moduł Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA 32  
3.
M.SII-5/I Frezarka do nawierzchni dróg – przedmioty specjalistyczne klasa I
20 82 – dla grupy 10 osób
SUMA 52 82
 
Łącznie kurs frezarki do nawierzchni dróg klasy I 134