Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, ul Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji umowy/zgłoszenia o przeprowadzenie szkolenia oraz do podjęcia niezbędnych działań przez zawarciem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia umowy
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
9) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookie
Procedura aplikacji Polityki Prywatności
Polityka Prywatności jest opublikowana na stronie, której dotyczy. Jest łatwo dostępna, a sekcje informujące o plikach cookie i formularzach podlinkowane bezpośrednio z właściwych miejsc (głębokie linkowanie) na stronie:
informacja o polityce plików cookie (cookieinfo) – do paragrafu o cookie w niniejszej polityce,
informacja dot. formularza kontaktowego – do paragrafu o formularzu kontaktowym.
Cookieinfo znajduje się na stronie w formie pop-up’u o treści:
Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami zapoznaj się z “Polityką Prywatności”.
Wszystkie maile i telefony służące kontaktowi w sprawach prywatności i ochrony danych osobowych są linkowane za pomocą odpowiednich protokołów, czyli odpowiednio ”mailto:” i “tel:”.
Polityka prywatności i plików cookie WWW OSZ w Radomiu
Przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.
Informacja formalna na początek – administratorem strony i administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem: sekretariat@osz-radom.bhp.pl, bądź z Inspektorem Ochrony Danych: bodo.radom@gmail.com
Ekstrakt
Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe Ośrodkowi Szkolenia Zawodowego w Radomiu. Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.
Klauzula informacyjna
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
Wskazane są one odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Zasady te zostały szczegółowo opisane w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia Twoich praw zawsze masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz napisać do nas na adres z prośbą i udostępnimy Ci informacje o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Mamy jednak nadzieję, że wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w niniejszej Polityce. Ten sam adres możesz wykorzystać w celu zadania nam innych pytać dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych wymaganych przez prawo i najnowsze rozwiązania techniczne, oraz dochowanie należytej staranności przy ich przetwarzaniu.
Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy w celu bezpieczniejszego i efektywniejszego świadczenia usług.
Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Przekazywanie poza granice UE
Twoje dane nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Cele i czynności przetwarzania
Dane osobowe pozyskane w wyniku nawiązania przez Ciebie kontaktu są przetwarzane w celu kontynuowania relacji (możesz zażądać zaprzestania korespondencji), archiwizacji, analizy. Nie możesz żądać usunięcia maili, natomiast możesz zrezygnować z kontynuowania korespondencji i zwrócić się o aktualizację danych kontaktowych. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, oraz wyłączając cel archiwizacyjnych – usunięcia korespondencji.
Polityka plików cookies i innych technologii śledzących
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.