Godz. otwarcia7:00-16:00
Godz. otwarcia7:00-16:00

Dotacje

Dofinansowania KFS

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Ośrodka Szkolenia Zawodowego u na każdym etapie starań o dofinansowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

KROK 1 
Definiują Państwo swoje potrzeby szkoleniowe i wybierają interesujące Państwa szkolenia z oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

KROK 2 
Wybierają Państwo właściwy sobie Powiatowy Urząd Pracy i pobierają ze strony internetowej Urzędu formularz wniosku o dofinansowanie.

KROK 3 
Z pomocą naszego Ośrodka wypełniają Państwo wniosek i składają go w Powiatowym Urzędzie Pracy.

KROK 4 
Urząd analizuje wniosek, akceptuje i podpisuje umowę z Wnioskodawcą.

KROK 5 
Ralizacja szkolenia przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

KROK 6
  szkolenia przez Wnioskodawcę.

Kontakt w sprawie dofinansowań krajowych:

tel.: 48-331-49-54
 | e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl

Dofinansowania PARP

Dofinansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) może stanowić od 50% do 80% wartości usługi.

Jak uzyskać dofinansowanie?

KROK 1
 Definiują Państwo swoje potrzeby szkoleniowe i wybierają interesujące Państwa szkolenia z oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

KROK 2
 Kontaktują się Państwo z Operatorem PARP w swoim województwie, który pomoże Państwu wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak i określi poziom przysługującego Państwu dofinansowania.

Kim jest Operator PARP?
Jest to firma zewnętrzna wyłoniona przez PARP do obsługi wniosków. Dysponuje ona 
i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób 
i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.
Informacje o właściwym dla Państwa województwa Operatorze wraz z danymi kontaktowymi znajdą Państwo pod adresem 
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie po rozwinięciu zakładki „Dofinansowania” w menu po lewej stronie.

KROK 3
 Złożenie wniosku o dofinansowanie szkolenia do Operatora PARP, oczekiwanie na akceptację wniosku oraz podpisanie umowy z Operatorem PARP.

KROK 4
 Zapisują się Państwo na szkolenie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

KROK 5
 Realizacja szkolenia, jego ocena oraz opłacenie faktury.

KROK 6 
Kontaktują się Państwo z Operatorem PARP w celu uzyskania ustalonej wcześniej refundacji.

Kontakt w sprawie dofinansowań europejskich:

tel.: 48-331-49-54
 | e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl

Rekonwersja

Szkolenia bezpłatne dla byłych żołnierzy

– Twoja służba dobiega końca?
– Chcesz aktywnie zacząć działać na rynku pracy?
– Chciałbyś prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Rozszerz posiadane przez siebie kwalifikacje i skorzystaj ze szkoleń oferowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, które są finansowane przez Wojskowe Biuro Emerytalne.

Rozszerz posiadane przez siebie kwalifikacje i skorzystaj ze szkoleń oferowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, które są finansowane przez Wojskowe Biuro Emerytalne.

W naszej ofercie znajdziesz szkolenia które pozwolą Ci uzyskać uprawnienia operatora określonej przez Ciebie maszyny.

Dzięki nim będziesz mógł zmienić / rozwinąć ścieżkę kariery i zwiększyć szansę znalezienia zatrudnienia na dynamicznym rynku pracy.

Wybierając szkolenia z Naszej oferty, masz pewność profesjonalnego przygotowania do pracy w zawodzie operatora. Szkolenia prowadzone są przez najlepszych instruktorów i wykładowców, zgodnie z obowiązującym programem nauczania wydanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wiedza przekazywana jest w sposób niezwykle przystępny, dlatego bez problemu przyswoisz niezbędne wiadomości.

Postaw na profesjonalne szkolenia w naszym ośrodku i stań się atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

Co musisz zrobić, żeby dostać dofinansowanie do szkolenia w ramach rekonwersji?

Złóż odpowiedni wniosek. Były żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Natomiast żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej. Napisz do nas, jeśli potrzebujesz zaświadczenia z naszego ośrodka szkoleniowego o uprawnieniach, które posiadamy do prowadzenia szkoleń.

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia zatrudnienia. Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokość  uwarunkowana jest od ilości lat  pełnionej służby.

Skorzystaj z możliwości i zapisz się na szkolenia już teraz.

Zadzwoń 48-331-49-54 lub napisz do nas sekretariat@osz-radom.ohp.pl