przetaergi aktualne :


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
> pobierz

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 31.08.2021r. w celu udzielenia zamówienia
na wykonanie robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1
poprzez projektowany system oddymiania
w budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu .
--------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości zamówienia poniżej 130 tys. zł
DOTYCZY: Wykonania robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1,
poprzez projektowany system oddymiania w budynku
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7,
w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż.

Zapytanie ofertowe > pobierz
Zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia > pobierz
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy > pobierz
Zał nr 3 - Oświadczenie > pobierz
Wzór umowypobierz
Przedmiar roboty budowlanepobierz
Przedmiar roboty instalacje elektrycznepobierz
...................
KONSTRUKCJA
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
....................

ARCHITEKTURA
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
Rysunek 6 > pobierz
Rysunek 11 > pobierz
Rysunek 12 > pobierz
Rysunek 13 > pobierz
Rysunek 14 > pobierz
Rysunek 15 > pobierz
..................

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS > pobierz
Rysunek 1 > pobierz
Rysunek 2 > pobierz
Rysunek 3 > pobierz
Rysunek 4 > pobierz
Rysunek 5 > pobierz
...................

ZDJĘCIA
klatka parter  > pobierz 
klatka I piętro > pobierz
klatka II piętro > pobierz
klatka III piętro > pobierz
klatka IV piętro > pobierz

------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 19.07.2021 w celu
udzielenia zamówienia na wykonania robót związanych z modernizacją klatki schodowej nr 1,
poprzez projektowany system oddymiania w budynku
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7, > pobierz
-------------------------------------------------------------------------------------------------
telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom