dokumenty do pobrania :

                                         karta dużej rodziny:

Z Kartą Dużej Rodziny Klienci Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu będą mieli taniej! 

Członkowie Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na usługę szkoleniową.

Co zrobić aby otrzymać rabat?

1. Posiadać ważną Kartę Dużej Rodziny

2. Okazać ją w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu


Co to jest Karta Dużej Rodziny?

O Kartę Dużej Rodziny może się starać rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód. Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart dla dużych rodzin. Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl.


telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom