dokumenty do pobrania :

                                         do pobrania:

1. Karta zgłoszenia dla firm [pobierz]

2. Karta zgłoszenia dla osób prywatnych [pobierz]

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pobierz]

4. Zaświadczenie lekarskie  [pobierz]
telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom