dokumenty do pobrania :

                                         Dofinansowania PARP:

Dofinansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) może stanowić od 50% do 80% wartości usługi.

Jak uzyskać dofinansowanie?

KROK 1
 Definiują Państwo swoje potrzeby szkoleniowe i wybierają interesujące Państwa szkolenia z oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu. 

KROK 2
 Kontaktują się Państwo z Operatorem PARP w swoim województwie, który pomoże Państwu wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak i określi poziom przysługującego Państwu dofinansowania.

Kim jest Operator PARP?
Jest to firma zewnętrzna wyłoniona przez PARP do obsługi wniosków. Dysponuje ona 
i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób 
i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.
Informacje o właściwym dla Państwa województwa Operatorze wraz z danymi kontaktowymi znajdą Państwo pod adresem 
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie po rozwinięciu zakładki „Dofinansowania” w menu po lewej stronie.

KROK 3
 Złożenie wniosku o dofinansowanie szkolenia do Operatora PARP, oczekiwanie na akceptację wniosku oraz podpisanie umowy z Operatorem PARP.

KROK 4
 Zapisują się Państwo na szkolenie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

KROK 5
 Realizacja szkolenia, jego ocena oraz opłacenie faktury.

KROK 6 
Kontaktują się Państwo z Operatorem PARP w celu uzyskania ustalonej wcześniej refundacji.


Kontakt w sprawie dofinansowań europejskich:

tel.: 48-331-49-54
 | e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom