dokumenty do pobrania :

                                         Dofinansowania kfs:

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Ośrodka Szkolenia Zawodowego u na każdym etapie starań o dofinansowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

KROK 1 
Definiują Państwo swoje potrzeby szkoleniowe i wybierają interesujące Państwa szkolenia z oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu. 

KROK 2 
Wybierają Państwo właściwy sobie Powiatowy Urząd Pracy i pobierają ze strony internetowej Urzędu formularz wniosku o dofinansowanie.

KROK 3 
Z pomocą naszego Ośrodka wypełniają Państwo wniosek i składają go w Powiatowym Urzędzie Pracy.

KROK 4 
Urząd analizuje wniosek, akceptuje i podpisuje umowę z Wnioskodawcą. 

KROK 5 
Ralizacja szkolenia przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

KROK 6
  szkolenia przez Wnioskodawcę.

Kontakt w sprawie dofinansowań krajowych:

tel.: 48-331-49-54
 | e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom