nasza firma:

                                         o nas:

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU został powołany z dniem 1 stycznia 2011 roku przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy i kontynuuje zadania, tradycje oraz gwarantuje wysoką jakość szkoleń prowadzonych od 1974r przez OCSM Radom. Prowadzimy działalność szkoleniową umożliwiającą uzyskanie uprawnień operatora do obsługi wymienionych maszyn w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U. z dnia 20.01.2017 r. poz. 134).

Kontrolę programową i merytoryczną nad prowadzonymi kursami pełni Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu posiada potwierdzenie IMBiGS-u, które upoważnia do prowadzenia kursów. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursant zostaje dopuszczony do Egzaminu przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Ośrodek wpisany jest pod numerem ewidencyjnym 2.14/00023/2011.

siedziba ośrodka

Główna siedziba naszego Ośrodka położona jest blisko centrum miasta gdzie dysponuje budynkiem z własną bazą noclegową, zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz dużym parkingiem samochodowym dla przyjezdnych.

nasza kadra

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym. Wykładowcy mają wykształcenie wyższe techniczne oraz staż zawodowy związany bezpośrednio z eksploatacją i konstrukcją maszyn danej specjalności. Instruktorzy mają wykształcenie średnie, najwyższe uprawnienia w danej specjalności maszyn oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych. 

Baza dydaktyczna

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w klimatyzowanych salach wyposażonych w modele i przekroje, części maszyn, tablice poglądowe, filmy dydaktyczne z zakresu danej specjalności oraz sprzęt audiowizualny (komputery, rzutniki multimedialne). Posiadamy łącznie 10 sal wykładowych o zróżnicowanej powierzchni mogącej pomieścić jednorazowo przeszło 240 osób. Pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy szkolenia są przystosowane pod względem BHP, sanitarnym i ppoż. stosownie do przeznaczenia. 


plac manewrowy

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym o pow. 1,4 ha, na którym znajdują się 3 budynki o pow. 750 m2: sala wykładowa, budynek warsztatowy oraz portiernia, stacja paliw, kontenery socjalne i maszyny do ćwiczeń praktycznych przeszło 30 typów.


Poligon ćwiczeń położony jest 5 km od budynku administracyjno-hotelowego.


Baza maszynowa

Zajęcia są realizowane w kilkuosobowych zespołach i w sposób gwarantujący nabycie przez słuchacza umiejętności i nawyku bezwzględnego przestrzegania wymagań oraz przepisów BHP.


Wykorzystywany do realizacji zajęć szkoleniowych sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 


bazy zamiejscowe

Ośrodek prowadzi również szkolenia w bazach zamiejscowych w:


ELBLĄGU, EŁKU, GIŻYCKU, BIAŁYSTOKU, OLSZTYNIE, PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, CZĘSTOCHOWIE, TARNOWIE, OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, LUBLINIE I KRAŚNIKU.R E F E R E N C J E
Ośrodek posiada referencje wystawione przez różne firmy, kopalnie, szkoły czy też Powiatowe Urzędy Pracy, dla których realizował szkolenia.
Dla Dyrektora i pracowników Ośrodka najważniejsze jest utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia oraz dobra atmosfera, którą tworzy cały zespół. 

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom