dokumenty do pobrania :

                                         do pobrania:

   Dokumenty na szkolenie


Karta zgłoszenia dla firm. [pobierz]

Karta zgłoszenia dla osób prywatnych
 [pobierz]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pobierz]

Zaświadczenie lekarskie [pobierz]

Druki wpłat


Druk wpłaty za szkolenie [pobierz]

Druk wpłaty za egzamin poprawkowy
[pobierz]
pozostałe dokumenty


Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020r. [pobierz]

Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zadań
i organizacji OHP
 [pobierz]

Kalendarz kursów 2022 r. [pobierz]


Uczestnicy kursu zgłaszają się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7 w dniu rozpoczęcia kursu do godziny 9.00.
Dojazd z dworca PKP i PKS autobusem MPK linii Nr 23 do ul. Wernera, stąd pieszo do ul. Kraszewskiego (obok RZMB „ZREMB”).

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom