ul. Kraszewskiego 1/7 
26-600 Radom

(48) 331-49-54
(48) 369-95-90

                                         najbliższe kursy w radomiu:

kurs stacjonarny


07.05.2018r. godz. 8:00

- koparki jedn.
- ładowarki jedn.
- koparkoładowarki
- walce drogowe
- węzeł betoniarski
- pompy do mieszanki betonowej
- równiarki
- otaczarka mas bitumicznych
- rozściełacz asfaltu
- i inne maszyny

egzamin: 30.05.2018r

kurs weekendowy


od 07.04.2018r. godz. 8:00

- koparki jedn.
- ładowarki jedn.
- koparkoładowarki
- walce drogowe

(zajęcia w soboty i w niedziele)

egzamin: 30.05.2018r

kalendarz kursów 2018


organizowanych kursów w 2018 roku
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

Operator maszyn – kl. III, II i I (zakres szkoleń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134)
Czytaj więcej

kursy w bazach zamiejscowych:

AKREDYTACJA

Akredytacja przyznana dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu, na część prowadzonego kształcenia pozaszkolnego
więcej informacji

INFOLINIA ECAM

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. 
więcej informacji

RPPK

Rządowy Program Przeciwdziałaniu Korupcji, Poradnik dla pracowników administracji rządowej
więcej informacji

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

Dane

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom