ul. Kraszewskiego 1/7 
26-600 Radom

(48) 331-49-54
(48) 369-95-90

                                         najbliższe kursy w radomiu:

kurs stacjonarnY


Rozpoczęcie : 21.11.2022r. godz. 14.00
Uwaga!!
Kurs w godzinach popłudniowych 
- koparki, ładowarki
- koparkoładowarki
- otaczarki  kl. I 
- węzeł betoniarski kl. II

Egzamin 09.12.2022r. 

kurs weekendowy


Trwają zapisy  
- koparki
- ładowarki
- koparkoładowarki
- walce drogowe
- i inne maszyny
Egzamin: ? 

kalendarz kursów 2022

organizowanych kursów w 2022 roku
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7
pobierz
(zakres szkoleń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U.z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134).
Czytaj więcej 

kursy w bazach zamiejscowych:

KONTAKT

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
48-331-49-54
www.osz.radom.pl

INFOLINIA ECAM

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. 
więcej informacji

RPPK

Rządowy Program Przeciwdziałaniu Korupcji, Poradnik dla pracowników administracji rządowej
więcej informacji

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom