ul. Kraszewskiego 1/7 
26-600 Radom

(48) 331-49-54
(48) 369-95-90

                                         najbliższe kursy w radomiu:

kurs stacjonarnY


Rozpoczęcie 03.03.2020
godz. 8:00
- koparki
- ładowarki
- koparkoładowarki
- i inne maszyny
UWAGA !!!!! Od 20.03.2020 szkolenie na wytwórnie mas bitumicznych (otaczarnia)

Egzamin: dnia 28.03.2020

kurs weekendowy


Rozpoczęcie 28.03.2020
godz. 8:00
- koparki
- ładowarki
- koparkoładowarki
- walce drogowe
- i inne maszyny

Egzamin: dnia 09.05.2020

kalendarz kursów 2020

organizowanych kursów w 2020 roku
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

(zakres szkoleń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U.z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134).

Czytaj więcej 

UWAGA !!!    nowe szkolenie 


 Kurs:   kierowca wózków jezdniowych (widłowych)

Rozpoczęcie w Radomiu  dnia 16.03.2020 godz. 16.00

Szczegółowych informacji udziela: dział szkolenia telefon: 48-369-96-16

Z A P R A S Z A M Y

kursy w bazach zamiejscowych:

AKREDYTACJA

Akredytacja przyznana dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu, na część prowadzonego kształcenia pozaszkolnego
więcej informacji

INFOLINIA ECAM

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. 
więcej informacji

RPPK

Rządowy Program Przeciwdziałaniu Korupcji, Poradnik dla pracowników administracji rządowej
więcej informacji

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom