ul. Kraszewskiego 1/7 
26-600 Radom

(48) 331-49-54
(48) 369-95-90

                                         najbliższe kursy w radomiu:

kurs stacjonarnY


Rozpoczęcie : 01.09.2020r.
    
 - koparki
- ładowarki
- koparkoładowarki
- i inne maszyny

Egzamin: 26.09.2020r.

kurs weekendowy


Rozpoczęcie : 12.09.2020r. godz.8.00
- koparki
- ładowarki
- koparkoładowarki
- walce drogowe
- i inne maszyny

Egzamin: 17.10.2020r.

kalendarz kursów 2020

organizowanych kursów w 2020 roku
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7

(zakres szkoleń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz.U.z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 134).

Czytaj więcej 

UWAGA !!!    nowe szkolenie 


 Kurs:   kierowca wózków jezdniowych (widłowych)Szczegółowych informacji udziela: dział szkolenia telefon: 48-369-96-16


Z A P R A S Z A M Y

kursy w bazach zamiejscowych:

AKREDYTACJA

Akredytacja przyznana dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu, na część prowadzonego kształcenia pozaszkolnego
więcej informacji

INFOLINIA ECAM

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. 
więcej informacji

RPPK

Rządowy Program Przeciwdziałaniu Korupcji, Poradnik dla pracowników administracji rządowej
więcej informacji

telefony

48 331 49 54
48 369 95 90

DANE

NIP: 796-293-43-18
Regon: 142730330

Adres

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom